Μελλοντικές Εκδηλώσεις

19/12/2021

Rebirth.
Δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο με την Αγάπη Αποστολοπούλου στην πανσέληνο.

04-06/02/2021

Συντροφικές Σχέσεις.
Διαδικτυακό τριήμερο

01-03/04/2022

Magnetic Heart.
Διαδικτυακό τριήμερο

28-30/05/2022

Γιορτή της Ζωής.
Διά ζώσης διήμερο στο Aikido Academy στο Ελληνικό.

08-11/09/2022

Inner Wild, Celebration is the New Civilization.
Διά ζώσης τετραήμερο

25-27/11/2022

Living in Alignment.
Διαδικτυακό τριήμερο
Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square