Αναστήνωντας το εσωτερικό σου παιδί

Η ομιλία θα αφορά:

- την σπουδαιότητα του εσωτερικού παιδιού σαν οντότητα στο τώρα, στο χρόνο και πέρα από αυτόν.
- πως αυτό επηρεάζει την σχέση με τον εαυτό μας, τους άλλους και όλη την γραμμή της ζωής μας.
- διαλογισμό - μια πρώτη συνάντηση με το εσωτερικό μας παιδί μέσα από το φως της ανιδιοτελής αγάπης.

 
Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square