Εσωτερικός άντρας - Εσωτερική γυναίκα. Ομιλία και βιωματικός θεραπευτικός διαλογισμός

Μια μικρή ομιλία για τον εσωτερικό άντρα και την εσωτερική γυναίκα, πως η δυναμική μεταξύ τους επηρεάζει τη σχέση μας με το άλλο φύλλο και τον Ιερό Γάμο σαν προϊόν απόλυτης ένωσης τους.
Το μεγαλύτερο μέρος αφορά το διαλογιστικό κομμάτι.
Πρόκειται για ένα βαθιά βιωματικό και θεραπευτικό διαλογισμό που θα βιώσετε τις ποιότητες του εσωτερικού σας άντρα και γυναίκας την μεταξύ τους σχέση,
και κατ' επέκταση μετά την θεραπείας μια νέα επικοινωνία και ισορροπία μεταξύ τους.

 
Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square