Χατσίκ Κασαπιάν

Kinesthetic trainer / experiential learning

Είμαι ένας κιναισθητικός youth worker με ενέργεια για νέα γνώση και επικοινωνία. Κύρια πηγή των πράξεων μου είναι η δημιουργία ιδεών και απόκτηση νέων εμπειριών με απώτερο σκοπό την προσωπική ανάπτυξη.

 

Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square